Helminths kórokozók, Helminths kórokozók.


Prokariota sejt jellemzıi 2.

helminths kórokozók

Eukariota sejt jellemzıi helminths kórokozók. Pathogenitás fogalma 4. Virulencia fogalma 5.

helminths kórokozók

Latens fertızés fogalma 6. Aerob baktérium definíció 7.

helminths kórokozók

Obligat anaerob baktérium 3 példa 8. Fakultatív anaerob baktérium 3 példa 9.

vörös parazita

Mikroaerofil baktériumok 1 példa Mutáció fogalma Modifikáció fogalma Transdukció fogalma Konjugáció fogalma Transzformáció fogalma Lisogen konverzió fogalma Exotoxin fogalma 3 példa Endotoxin fogalma 3 példa Toxoid fogalma Antitoxin Aktív immunizálás Passzív immunizálás Toxoid vakcina fogalma 2 példa Attenuált vakcina fogalma 3 példa Alegység vakcina fogalma 3 példa Rekombináns vakcina fogalma 1 példa Kötelezı védıoltások felsorolás Nem kötelezı bakteriális vaccinák 3 példa Nem kötelezı vírus vaccinák 3 példa Primer helminths kórokozók válasz definíciója Sekunder immunválasz definíció Sterilizálás fogalma és módszerei Autoklávozás és hılégsterilezés paraméterei Helminths kórokozók fogalma, dezinficiensek helminths kórokozók Szerotípus, ribotípus és biotípus definíció Agglutináció fogalma Precipitáció fogalma Ellenanyag szivféreg larva O-antigén H-antigén Tok antigén Protektív antigén fogalma Vektor fogalma 3 példa Zoonozis fogalma 3 példa Antibiotikumokkal szembeni rezisztencia típusai 1.